Ordförande André Svensson
Sekreterare Emil Zackrisson
Kassör Fredrik Domeij
Verksamhetsansvarig Sebastian Bernhardsson
Ledamot Stefan Edin
   
Revisor Urban Wierebring
Valberedning
 
Joel Forsberg
Magnus Lönnback

Årsmötesprotokoll 2017