Ordförande André Svensson
Sekreterare Emil Zackrisson
Kassör Fredrik Domeij
Verksamhetsansvarig Sebastian Brändström
Ledamot Stefan Edin
Revisor Urban Wierebring
Valberedning
Joel Forsberg
Magnus Lönnback

Årsmötesprotokoll 2017