Dags för JVM

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Both comments and trackbacks are currently closed.

Kommentarer inaktiverade.

  • Träningstider

    Seniorer
    Måndagar: 19.30 – 20.30
    Onsdagar 19.30 – 20.30

    Juniorer
    Måndagar 18.30 – 20.30
    Onsdagar 18.30 – 20.30

  • Mejllista

    Vill du komma med på vår mejllista och få information om det så händer i klubben så skicka ett mejl till vår ordförande
    andre@isbjornarna.com